Termeni si conditii

 1. FORMTEX este denumirea comercială a ADPRO TEAM CONCEPT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înființată în conformitatea cu Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul de ordine J40/8936/2013, având cod unic de înregistrare fiscală RO 32018111, cu sediul social în Mun. București, Sector 6, Str. Valea Argeșului Nr. 5, bl. C1, Sc. C, Et. 4, Ap. 96, cu sediul secundar la adresa din Mun. București, Sector 6, Str. Sg. Constantin Apostol Nr. 8-10, reprezentată legal de administrator Victor Vișan.
 2. Datele de contact sunt următoarele: Telefon: +4 0751 674 732, Adresă electronică: contact@formtex.ro, Website: formtex.ro, Persoana de contact: Vlad Daniela, Adresă: Mun. București, Sector 6, Str. Sg. Constantin Apostol Nr. 8-10.
 3. Adresa la care FormTex își desfășoară efectiv activitatea este cea din Mun. București, Sector 6, Str. Sg. Constantin Apostol Nr. 8-10.

 • FormTex: denumirea comercială a societății ADPRO TEAM CONCEPT S.R.L.
 • Cumpărator/Client: orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani sau juridică care plasează o cerere.
 • Utilizator: orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani sau juridică care vizitează site-ul FormTex sau care deține un cont activ.
 • Consumator: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 2din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Contract încheiat la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014: cadrul legal privind stabilirea drepturilor consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști.
 • Profesioniști: toți cei care exploatează o întreprindere.
 • Cerere online: manifestarea intenției de a achiziționa un produs.

 1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile, cu politica de confidențialitate și cu forma de comunicare prin intermediul căreia urmează a se derula întrega vânzare, implicit comunicare prin e-mail, SMS sau telefon
 2. Cumpărătorul ia astfel la cunoștință că notificarea primită după plasarea unei comenzi are un rol pur informativ și nu are valoarea juridică a acceptării comenzii.
 3. Pentru eliminarea oricărui dubiu, cererea nu se va considera ca fiind acceptată la data primirii notificării care atestă primirea cererii de comandă, numărul comenzii și totalul de plată al comenzii

 1. Accesul la site este asigurat tuturor clientilor/utilizatorilor, FormTex rezervându-și dreptul de a restricționa posibilitatea plasării unei comenzi dacă există riscul ca în considerarea conduitei Clientului/Utilizatorului în cauză, FormTex să sufere vreun prejudiciu.
 2. Toate tarifele sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA. Pentru convesia EURO-RON se va aplica cursul Băncii Naționale Române din ziua emiterii facturii.
 3. Toate comisioanele aferente plăților prin tranzacții online, dacă este cazul, sunt exclusiv în sarcina cumpărătorului.
 4. Informațiile privind descrierile produselor au caracter pur informativ, cumpărătorul fiind singurul răspunzător pentru alegerea produsului dorit.
 5. Pe site se regăsesc principalele caracteristici ale produselor FormTex, în considerarea modalității de prezentarea și a produselor în cauză.
 6. Informații suplimentare se vor furniza în funcție de specificul fiecărei comenzi de către agenții clienți service FormTex, după ce se va plasa o cerere de comandă.

 1. Continutul site-ului incluzând, dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia, sunt proprietatea exclusiva a FormTex, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare). Aceste elemente sunt protejate de legislatia romana si de textele internationale referitoare la respectarea drepturilor de autor, a marcilor, a desenelor si a modelelor, a brevetelor etc.
 2. Orice reproducere sau reprezentare chiar si partiala prin orice mijloace, realizata fara acordul scris, prealabil si expres al FormTex sau al partenerilor sai unde acestia sunt titulari de drepturi, este interzisa si ilicita. Nerespectarea acestei interdictii constituie o contrafacere sau un act de concurenta neloiala care angajeaza responsabilitatea civila si penala a autorului sau.
 3. FormTex consimte prin aceasta ca toate lucrările susceptibile de drepturi de autor şi proiectele, compoziţiile care rezultă în mod direct sau au legătură cu informaţiile confidenţiale sau care rezultă în orice alt mod sau au legătură cu executarea acestui contract, precum şi dreptul de a pune pe piaţă, folosi prin orice mijloc, acorda licenţe cu privire la informaţiile confidenţiale sau ideile, conceptele, metodele sau practicile cuprinse în acestea vor fi proprietatea exclusivă a cumpărătorului pentru întregul teritoriul României şi oriunde în afara acestui teritoriu şi pot fi reproiectate şi modificate de către cumpărător fără acordul FormTex, iar FormTex nu va avea niciun drept asupra acestora.
 4. Cumpărătorul va deţine titlul asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la orice lucrări susceptibile de drepturi de autor şi proiecte, compoziţii sau produse create de FormTex sau de terţi, ca urmare a mandatării în acest sens.
 5. FormTex garantează folosirea materialelor şi serviciilor furnizate, fără încălcarea drepturilor terţilor. De aceea, dacă FormTex foloseşte serviciile şi materialele terţilor pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce izvorăsc din prezentul Contract, se va asigura că drepturile exclusive de folosire şi exploatare sunt desemnate lui însuşi. În cazul limitărilor de drepturi ce apar din folosirea terţilor, FormTex va notifica cumpărătorul în timpul corespunzător.
 6. Utilizarea elementelor grafice oferite de FormTex drept suport în vânzări va genera în mod implicit obligația cumpărătorului să realizeze comenzile pe acest tip de produs împreună cu FormTex. În caz contrar FormTex va avea dreptul la o compensare echivalentă cu pierderea generată prin neonorarea acestei clauze.

 1. Pentru a plasa o comandă, care pe site este regăsită sub forma unei „cereri”, Clientul va completa un formular prin care va alege produsele în cantitățile dorite și unde vor fi afișate prețurile aferente fiecărui produs din cerere. În formular vor fi afișate prețurile defalcate pe produse și totalul comenzii.
 2. Clientul va selecta opțiunea „continuă cererea” în vederea finalizării comenzii, introducând apoi detaliile de facturare.
 3. După plasarea comenzii, Clientului îi este afișat mesajul prin care este informat asupra: (i) primirii comenzii, (ii) numărului de comandă, (iii) totalul comenzii în euro, (iv) modalitatea de plată: transfer bancar și (v) faptului că urmează să fie contactat de către un agent client service FormTex pentru finalizarea comenzii.
 4. Finalizarea comenzii presupune: (i) comunicarea informațiilor privind standul: dimensiune, poziție pereți, (ii) propuneri stand: propunerile FormTex pentru aranjarea standului expozițional, (iii) grafica: colaborarea cu FormTex pentru varianta de grafică, (iv) producția efectivă: producerea standului și livrarea la locația indicată de cumpărător, (v) procedura de lucru, (vi) termenul de execuție, (vii) termenul și modalitatea de livrare.
 5. Comenzile pot fi plasate atât de către Utilizatrii care dețin un cont activ pe site-ul FormTex, cât și de către Utilizatorii care nu dețin un cont activ.
 6. Comenzile pot fi anulate doar anterior încheierii contractului. Pentru anularea comenzii, va f contactat agentul de service client. Prezentele prevederi nu afectează dreptul de retragere al consumatorului, consfințit de art. 9 din O.U.G.

 1. Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 (3)și la art. 14 din OUG nr. 34/2014.
 2. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la: a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii; b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau: i. în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs; ii. în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese; iii. în cazul contractelor pentru livrarea perioadică de produse pe o perioadă de timp determinată. Ziua în care consumatorul sau o terță persoană, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intrî în posesia fizică a primului produs; c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.
 3. Părțile contractante își îndeplinesc obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

 1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut următoarele: a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist; b) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator; f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla; h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare; i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații; k) contractele încheiate în cadrul unei licitații; l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; m) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
 2. Va informăm că produsele pe care FormTex le realizează și livrează cumpărătorilor sunt confecționate după specificații prezentate de către cumpărător și personalizate în mod clar

 1. Consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract, înainte de expirarea perioade de retragere dacă pentru situația sa este aplicabilă clauza de retragere, prin trimiterea unei declarații neechivoce în care își exprimă decizia de retragere din contract.
 2. Declarația se va comunica prin intermediul formularului de contact de pe site-ul FormTex.

 1. FormTex asigură confidențialitatea informațiilor de orice natură.
 2. Dezvăluirea informațiilor se va face cu acceptul prealabil al persoanei care le-a furnizat.
 3. În materia livrarii comenzii, se va vizita secțiunea Confidențialitatea și securitatea datelor personale. Încheierea unui contract cu Vânzătorul presupune acceptarea termenilor și condițiilor prezente, cât și a politicii de Confidențialitate și securitatea datelor.

 1. Prețurile produselor sunt cele afișate pe site-ul FormTex și nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).
 2. Factura se emite în format electronic. Factura în format electronic reprezintă o factură care conține informațiile prevăzute de legislația în vigoare și care a fost emisă și primită în format electronic.
 3. În cazuri excepționale și la solicitarea expresă a cumpărătorului, se poate comunica factura pe suport hârtie, în modalitățile alese de părți.
 4. Factura electronică va fi comunicată cumpărătorului prin mijloacele de comunicare electronice pe care le-a pus la dispoziția FormTex.
 5. Cumpărătorul acceptă comunicarea facturii în format electronic și confirmă prin acceptarea termenilor și condițiilor că deține mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice, precum și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii.
 6. Conversia EURO-RON se va efectua la cursul Băncii Naționale Române din ziua emiterii facturii.
 7. Cumpărătorii pot solicita un istoric al facturilor emise prin intermediul agenților client service.
 8. FormTex își rezervă dreptul de a solicita un avans din prețul total al comenzii. Cumpărătorul se obligă să achite avansul în termenul indicat de către FormTex. În cazurile în care se percepe avans, FormTex ăși rezervă dreptul de a nu începe lucrările de producție înainte de plata avansului.
 9. Plățile se pot face doar prin virament bancar direct în contul FormTex specificat în factură, ramburs la curier sau numerar la livrare.

 1. Livrare gratuita in tara. Produsele sunt trimise prin Firmă de Curierat.
 2. Livrare internationala gratuita pentru comenzi cu valoare minima de 1000 euro. Produsele sunt trimise prin Firmă de Curierat, doar in format livrare standard.
 3. Este posibila de asemenea „Ridicarea personala”, daca doriti sa optati pentru aceasta.

 1. Structurile din aluminiu ale produselor FormTex beneficiază de o garanție de 1 an.
 2. Garanția nu se datorează pentru uzura derivată din normala și obișnuita utilizare a produsului.
 3. Garanția nu se datorează dacă defecțiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit în care cumpărătorul a folosit sau păstrat produsul.
 4. Sub sanctiunea decăderii din dreptul de garanție, cumpărătorul trebuie să comunice defecțiunea inainte de împlinirea termenului de garanție.
 5. Încheierea unui contract cu FormTex presupune acceptarea termenilor și condițiilor prezente.

 1. FormTex nu răspunde pentru daunele suferite de către cumpărător sau terțe persoane ca urmare a îndeplinirii de către FormTex a obligațiilor contractuale.
 2. De asemenea, Formtex nu este răspunzător pentru alegerea de către cumpărător a produsului dorit, informațiile privind descrierea produselor având caracter pur informativ.
 3. FormTex este exonerat de orice răspundere pentru daunele care rezultă din utilizarea produselor, pentru pierderile acestora sau pentru daunele cauzate produselor în timpul transportului/livrării.
 4. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru menținerea confidențialității datelor de acces la contul său și pentru gestionarea contului.

 1. FormTex poate cesiona, subcontracta, în tot sau în parte, drepturi și obligații ce izvorăsc din contractul încheiat cu cumpărătorul, nefiind necesar acordul prealabil al acestuia din urmă.
 2. FormTex rămâne responsabil față de cumpărător pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 1. FormTex prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în acord cu legislația incidentă în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
 2. În materia livrarii comenzii, se va vizita secțiunea Confidențialitatea și securitatea datelor personale. Încheierea unui contract cu FormTex presupune acceptarea termenilor și condițiilor prezente, cât și a politicii de Confidențialitate și securitatea datelor.

 1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice litigiu izvorât din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente material din circumscripția sediul social al FormTex.
 2. FormTex își manifestă disponibilitatea în sensul rezolvării oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea „Reclamanții” din prezentul document.

 1. Orice utilizator, persoana fizică cu vârsta de peste 18 ani sau juridică se poate înregistra prin crearea unui cont, completând câmpurile existente pe site-ul FormTex, secțiunea „Înregistrare”.
 2. Plasarea unei comenzi nu necesită, în prealabil, crearea unui cont.
 3. Utilizatorul este responsabil pentru consecintele care decurg din utilizarea site-ului, precum si pentru orice daune, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu.
 4. Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.), nu reprezinta o obligatie contractuala a FormTex, ci exclusiv o modalitate de prezentare, avand scop informativ.

 1. Comunicarea între FormTex și cumpărător se va realiza prin intermediul adreselor de e-mail si prin telefon.
 2. Costurile pentru comunicarea prin telefon vor fi cele practicate de operatorii de telefonie mobilă, conform planului tarifar al părților. Nu se vor percepe costuri suplimentare față de cele practicate de către operatorii de telefonie mobilă.

 1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – totală sau partială – a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
 2. Partea care invoca forta majora este obligata sa o notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
 3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreunul dintre ele sa pretinda daune interese.
 4. Cazurile de forta majora vor fi avizate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 1. Cumpărătorului se obligă să achite prețul aferent prezentului Contract.
 2. Cumpărătorul are obligatia de a desemna cel putin o persoană de contact, aceasta fiind împuternicită pentru a comunica instrucțiuni către FormTex cu privire la realizarea comenzii. cumpărătorul se va asigura ca persoana/persoanele de contact vor transmite instructiuni clare si consecvente si ca FormTex nu va primi instrucțiuni contradictorii. In caz de instructiuni contradictorii, FormTex va avea dreptul să nu execute niciuna dintre instructiuni până la clarificarea acestora. Cumpărătorul are obligația să răspunda în termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea oricarei solicitari a FormTex. Raspunsul cumpărătorului trebuie să fie complet si la obiect astfel încât să permită FormTex realizarea produselor sau serviciilor în conformitate cu specificațiile solicitate și în termenele agreate de Părți.

 1. Orice reclamație, sesizare sau sugestie cu privire la serviciile FormTex poate fi comunicată prin intermediul formularului de contact de pe site-ul FormTex.
 2. Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice. În cazuri excepționale, în funcție de gradul de încărcare și alți factori determinanți, FormTex poate extinde acest termen, fără însă a depăși un termen rezonabil.

 1. Prezentul Contract încetează în urma unui acord de încetare semnat de către ambele părți. Într-o atare situație, FormTex este îndreptățit la o remunerație pentru serviciile prestate până la momentul încetării. De asemenea, FormTex este în drept să primească orice sumă de bani achitată, sau promisă unei terțe persoane, în legătură cu executarea prezentului Contract.
 2. Contractul poate fi reziliat unilateral pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare ori tardiva a obligatiilor stipulate în sarcina părților, daca in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii de remediere, partea in culpa nu remediaza situatia semnalata de partea indreptatita. Rezilierea unilaterala opereaza si pentru obligatiile neesentiale stabilite in sarcina partilor, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori tardiva are caracter repetat.
 3. În cazurile permise de legislația în vigoare, FormTex poate denunța unilateral prezentul Contract cu obligația acordării unui preaviz de 10 zile calendaristice.
 4. Prezentul Contract încetează în cazul exercitării dreptului de retragere de către Consumator.

 1. Acceptarea termenilor si conditiilor este realizata, in momentul plasării unei comenzi, acțiunie ce indica faptul ca sunteti de acord cu respectarea termenilor si conditiilor FormTex pe care le-ati citit, le-ati inteles si le-ati acceptat in integralitate.
 2. Prin acceptarea termenilor și condițiilor acceptăți implicit și celelalte politicile ale companiei.
 3. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii și condițiile, care implica si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre FormTex, va rugam sa nu utilizati acest site.

 1. FormTex își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără informare prealabilă termenii și condițiile, precum și politicile companiei.

POLITICĂ CONFIDENȚIALITATE

Prezenta politică de confidențialitate are scopul de a vă ajuta să înțelegeți mai bine modul în care colectăm, folosim și stocăm informațiile dvs. personale, in acord cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecţia datelor”) si aplicabil de la 25 mai 2018, indiferent de calitatea în care ați ales să ne vizitați site-ul.

Utilizând oricare dintre serviciile noastre, inclusiv navigarea pe site, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate.

Adresa de email

În cazul în care ne-ați furnizat adresa dvs. de email, aceasta va fi utilizată de noi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre, la contracte în vederea semnării, la facturi legate de achiziții, dar și la articolele și resursele conexe activității noastre, pe care le publicăm periodic pe acest site;

Cont Google ori Facebook

Puteţi accesa informatii despre produsele si serviciile noastre utilizând ori creându-vă un Cont Google ori Facebook. Aceste informaţii privind contul ales vor fi utilizate pentru a vă autentifica în vederea utilizării serviciilor noastre şi pentru a vă proteja contul împotriva accesării neautorizate de către alte persoane. Puteţi modifica sau închide contul oricând, prin intermediul setărilor din prezenta pagină.

Numele și Prenumele

În cazul în care ne-ați furnizat Numele și Prenumele dvs., vom folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi.

Platforma pe care o folosim este pentru prezentarea produselor si serviciilor noastre și ne permite personalizarea, pe baza datelor furnizate, a experienței dvs. în relația cu noi, atât în mediul online, cât și în relaționarea directă. În acest din urmă context, acolo unde, și dacă, este cazul, folosim aceste datele dvs. pentru a încheia contracte, exprese ori implicite, între compania noastră și dvs.;

Numărul de telefon

În cazul în care ne-ați furnizat numărul de telefon, aceste date vor fi folosite pentru a vă putea contacta direct, în cazul în care achiziționați unul sau mai multe din serviciile noastre, în scopul informării cu privire la, confirmării datelor sau orice alte situații ce ar impune contactarea dvs. rapidă;

Datele companiei (datele de facturare)

În cazul în care ne-ați furnizat datele companiei unde sunteți asociat, angajat, titular ori administrator, cum ar fi C.N.P. (la P.F.A./I.I.), C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal, vom utiliza aceste date pentru a încheia contracte prealabil convenite cu dvs.;

Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ați fost de acord să le colectăm, vom colecta detalii despre browser-ul folosit, adresa IP, despre dispozitiv, cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon. Folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dvs. să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;

Identificatorii unici ai dispozitivului (denumiți uneori ID universal unic sau UUID) reprezintă un șir de caractere integrat de producător într-un dispozitiv. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul în mod exact (de exemplu, numărul IMEI al unui telefon mobil). Diverșii identificatori de dispozitiv diferă din mai multe puncte de vedere: valabilitate, dacă pot sau nu să fie resetați de utilizatori și modul în care pot fi accesați. Un anumit dispozitiv poate avea mai mulți identificatori unici diferiți. Identificatorii unici de dispozitiv pot fi utilizați în diverse scopuri, inclusiv pentru securitate și pentru a detecta fraudele, pentru a sincroniza serviciile, de exemplu, mesajele primite pe adresa de e-mail a unui utilizator, pentru a reține preferințele utilizatorului și pentru a difuza reclame relevante.

Memoria cache pentru datele aplicațiilor

O memorie cache pentru datele aplicației este un depozit de date de pe un dispozitiv. Poate, de exemplu, să permită unei aplicații web să ruleze fără conexiune la internet și poate îmbunătăți performanța aplicației permițând încărcarea mai rapidă a conținutului.

Stocarea datelor de pe web prin browser

Stocarea datelor de pe web prin browser permite site-urilor să stocheze date într-un browser de pe dispozitiv. Când este folosită în modul „stocare locală”, funcția permite salvarea datelor între sesiuni (de exemplu, pentru ca datele să poată fi recuperate și după închiderea și redeschiderea browserului). O tehnologie care permite stocarea datelor de pe web este HTML 5.

Cookie-urile și tehnologiile similare

Politica de cookie-uri este detaliată într-o secțiune separată, pe prezenta pagină.

Antetul HTTP sursă

Antetul HTTP sursă condvs. informațiile transmise de un browser web unei pagini web de destinație, de obicei, când dați clic pe un link către respectiva pagină web. Antetul HTTP sursă condvs. adresa URL a ultimei pagini web accesate de browserul respectiv.

Informaţii care nu sunt de identificare personală

Acestea constituie informaţii înregistrate cu privire la utilizatori, astfel încât să nu mai reflecte şi să nu mai facă trimitere la un utilizator ce poate fi identificat în mod individual.

Eticheta pixel

O etichetă pixel este un tip de tehnologie plasată pe un site web sau în conţinutul unui e-mail, în scopul urmăririi activităţii pe site-uri web sau al momentului când e-mailurile sunt deschise sau accesate şi adesea este utilizată în combinaţie cu cookie-urile.

Jurnale de server

La fel ca în cazul majorității site-urilor web, serverele noastre înregistrează în mod automat solicitările de pagini efectuate când un utilizator accesează site-urile noastre web. Aceste „jurnale de server” includ, de obicei, solicitarea dvs. web, adresa IP, tipul de browser, limba browser-ului, data şi ora solicitării şi unul sau mai multe cookie-uri care pot identifica în mod precis browser-ul dvs.

Utilizăm aceste informații pentru a vă oferi serviciile noastre; de exemplu, să vă contactam, să vă ajutam sa intelegeti serviciile noastre, să vă oferim posibilitatea să ne achiziționați produsele.

Datele dvs. vor fi prelucrate în temeiul art. 6 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Datele colectate sunt folosite strict în scopul îmbunătățirii relației dvs. cu noi. Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele dvs. către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

În cazul în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către diverși parteneri contractuali, cu care colaborăm ne vom asigura că vă vom cere prealabil acordul, iar contractele cu aceștia vor conține clauze de confidențialitate.

Vor putea exista cazuri excepționale în care vom fi obligați să dezvăluim datele dvs. însă o vom facem doar în baza unor cereri oficiale, venite din partea instituțiilor și autorităților publice ce au această prerogativă.

Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (ca editorii, advertiserii sau site-urile conectate) la acestea. De exemplu, este posibil să facem publice informații pentru a indica tendințele cu privire la folosirea generală a serviciilor noastre.

Doar cu acordul dvs., vă vom trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a vă informa despre noile noastre produse și oferte care v-ar putea interesa, evenimente pe care ar urma să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet.

Vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;

Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea.

Ne vom asigura că nu veți mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Solicitarea va fi rezolvată în termen de maxim 48h de la primire

Dreptul la informare: se poate solicita oricând furnizarea informațiilor privind operațiunile întreprinse de noi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise; răspunsul va fi comunicat gratuit în termen de o lună de la data înregistrării, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă două luni, în funcție de complexitatea și volumul cererilor aflate în curs de soluționare.

Dreptul la rectificare: datele cu caracter personal se pot oricând rectifica sau completa.

Dreptul la ștergerea datelor: se poate obține stergerea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea nu a respectat dispozițiile legale, precum și în cazurile prevăzute de art. 17 din Regulament.

Dreptul la restricționarea prelucrării: se poate solicita restricționarea prelucării atunci când datele cu caracter personal nu sunt exacte, precum și în cazurile prevăzute de art. 18 din Regulament.

Dreptul la opoziție: se poate exprima opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când aceasta se realizează în interesul legitim al nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor: se pot solicita datele cu caracter personal furnizate într-un format care poate fi citit automat sau să fie transmise unul alt operator atunci când temeiul prelucării este reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. a), art. 9, alin. (2), lit. a) sau art. 6, alin. (1), lit. b) sau atunci când prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a depune plângere: se poate depune plângere cu privire la modul de prelucrare a datelor la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a retrage consimțământul: în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aceasta poate fi retras oricând, cu mențiunea că prelucrarea anterioară retragerii consimțământului nu va fi afectată.

Vă informăm că noi stocăm copii de arhivă ale informațiilor dvs. personale în scopuri legitime de afaceri , cu excepția cazului în care primim o solicitare de ștergere valabilă sau, dacă sunteți un comerciant, vă întrerupeți contul și informațiile dvs. sunt curățate în conformitate cu procesul nostru standard.

Stocăm, de asemenea, informații anonime sau anonimizate, cum ar fi vizite pe site, fără identificatori, pentru a îmbunătăți serviciile noastre.

de inserat de la IT următoarele: tipurile de cooki-uri folosite, durata fiecarui cookie in arte si o explicatie, intr-un table de tipul

ADPRO TEAM CONCEPT S.R.L.

Datele de contact sunt următoarele: Telefon: +4 0751 674 732, Adresă electronică: contact@formtex.ro, Website: formtex.ro, Adresă: Strada Valea Argesului, Nr 5, Bl C1, Sc C, Etaj 4, Ap 96., sector 6, cod postal 061932, Bucuresti, Jud. Municipiul Bucuresti

Adresa la care Formtex își desfășoară efectiv activitatea este cea din Mun. București, Sector 6, Str. Sg. Constantin Apostol Nr. 8-10.